นโยบายการจัดส่ง

ข้อมูลการจัดส่งทั่วไป

เวลาการจัดส่ง: เรามุ่งหวังที่จะจัดส่งสินค้าทุกคำสั่งซื้อภายใน 2 วันทำการหลังจากที่สั่งซื้อถูกวางไว้ โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่มีช่วงที่มีคำสั่งซื้อเยอะ ทางเราอาจขยายช่วงเวลาการจัดส่ง ดังนั้นเราขออภัยที่อาจไม่สามารถทำการแก้ไขการซื้อหลังจากที่สั่งซื้อได้

ความล่าช้า: บางครั้งอาจมีเหตุการที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง โปรดวางใจได้ว่าเราจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถจัดส่งสินค้าได้ ในกรณีที่ไม่มีการจัดส่งเกิน 21 วันทำการ เราจะดำเนินการสั่งซื้อทดแทน

ภาษี: คำสั่งซื้อของคุณจะถูกส่งจากประเทศไทย และหากมีการเรียกเก็บภาษีนำเข้า คุณจะต้องชำระเงินเหล่านี้เมื่อได้รับสินค้า ราคาที่คุณชำระให้เราไม่รวมภาษีนำเข้า

 

ภาษาไทย th