ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใดๆ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ เสื้อผ้าของเรา เว็บไซต์ หรือร้านค้าของเรา 
โปรดติดต่อคนในทีมจากสํานักงานใหญ่ของเราได้ที่:

อีเมล: info@ptrcgroup.com
โทร: + 66 2 2122175
เวลาทําการของเราคือ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 09:00 - 17:00

CROCODILE (สํานักงานใหญ่) 
บริษัท ฉัตรทวีกิจ คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
3 ถนน เย็นจิต 
เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย,
10120
โทร: + 66 2 2122175